Maand overzicht: juli 2017

Beperkte tijden helpdesk

I.v.m. de zomervakantie is onze telefonische helpdesk van maandag 24 juli t/m vrijdag 29 augustus alleen ‘s morgens bereikbaar van 10.00 uur t/m 13.00 uur. Uiteraard kunt u uw vragen wil stellen via onze mail: info@compad.nl. Wij trachten uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Mocht uw vraag betrekking hebben op een acute storing dan wordt u gegarandeerd terug gebeld.  

Compad op vakantie

I.v.m interne verhuizing/onderhoud computernetwerk en vakantie is onze helpdesk gesloten:

– Vrijdag 28 juli
– Maandag 31 juli
– Dinsdag 1 augustus
– Van maandag 14 augustus t/m maandag 21 augustus

 

Geplaatst op juli 20, 2017 • Gecategoriseerd in: Productinformatie

Versie 2017 T – release datum 20 juli 2017

In Compad Bakkerij 2017 T hebben wij de volgende wijzigingen aangebracht, welke als volgt worden weergegeven:

 1. Nieuwe functionaliteit en aanpassingen geeft een korte omschrijving van de nieuwe functionaliteit of van reeds bestaande functionaliteit die is aangepast voor een nog hogere productiviteit.
 2. Herstellingen is een opsomming van alle herstellingen.
 3. Installatie bevat eventueel aanvullende aanwijzingen voor de installatie.

Nieuwe functionaliteit en aanpassingen

Gebruikersinterface gemoderniseerd

Naast technische ontwikkelingen in ICT land, zijn er ook tal ontwikkelingen op het gebied van gebruikersinterface. Uit de vele onderzoeken blijkt dat het belangrijk is om de invoervensters zo rustig mogelijk te houden. Zaken zoals kleur, opbouw, lettertype en dergelijke spelen een belangrijke rol. Ook bij de ontwikkeling van Compad Bakkerij trachten wij hier rekening mee te houden.

Volgorde receptregels

In Compad Bakkerij 2017 T is het mogelijk om de volgorde van de receptregels te wijzigen. Op deze manier kunt u na het invoeren van het recept de volgorde van de grondstoffen eenvoudig wijzigen op bijvoorbeeld de volgorde waarop de grondstoffen aan het recept toegevoegd moeten worden tijdens de productie.

Bij het afdrukken en bij het weergeven van het recept in de productiemonitor speelt de volgorde van het recept een belangrijke rol vanaf Compad Bakkerij 2017 T.

Productiemonitor

In Compad Bakkerij 2017 T is de werking van de Productiemonitor aangepast. In de Productiemonitor is het mogelijk om te wisselen tussen receptuur en artikelen. Op deze manier kunt u snel de recepturen inzien of van een artikel snel de artikelen afdrukken.

 

 

 

Bewerken artikelgroep batch

Compad Bakkerij beschikt al een geruime tijd over de mogelijkheid om gemarkeerde artikelen en/of klanten in één keer te wijzigen. Nu is het Compad Bakkerij 2017 T ook mogelijk om in één keer een of meerdere instellingen van alle gemarkeerde artikelgroepen wijzigen. Zo kunt u de gemarkeerde artikelgroepen aan een andere hoofdgroep of afdeling koppelen. Ook is het mogelijk om de gemarkeerde artikelgroepen beschikbaar te stellen op de kassa of snel en eenvoudig de omzet grootboekrekeningen voor de gemarkeerde artikelengroepen. wijzigen.

 

 

 

Verbeteringen

Ondanks dat wij onze software met de beste zorg en grootste passie ontwikkelen, kunnen wij mogelijke oneigenlijkheden in de software nooit geheel uitsluiten. Wanneer in de software een fout wordt ontdekt. Dan zullen wij alles in het werkstellen om deze zo snel mogelijk te herstellen. In versie 2017 T hebben wij de volgende fouten hersteld:

 • Bestellijst orders resetten is sommige gevallen gaf het resetten van de bestellijst orders een foutmelding.
 • Onderhoud/inspectie machine werd per abuis de gegevens van de vorige inspectie overgenomen.
 • Onderhoud/inspectie machine werd de geselecteerde in keuzelijst in sommige gevallen inspectiefrequentie niet correct opgeslagen. Dit euvel is hersteld.
 • Machine onderhouden. Bij het selecteren van de onderhoud keuzelijst frequentie werd de velden zoals laatste onderhoudsdatum en volgende onderhoudsdatum niet automatisch geactiveerd.
 • Afdrukken kostprijs werd veelal de regels van alle gemarkeerde recepten afgedrukt.
 • Artikelen onderhouden werd bij af en toe de bestandsnaam van de foto in een apart venster getoond. Dit euvel is hersteld.
 • Backup maken is zo aangepast dat de uitsluitende de folder layout en foto worden gebackup. Wanneer in de foto folder subfolders staan worden deze eveneens meegenomen in de backup.
 • Foto locaties bij het selecteren van de foto locatie is de software zo aangepast dat bij het openen van de bestandselectievenster altijd de standaard foto folder wordt getoond indien er nog geen foto is geselecteerd of de folder van de huidige foto.
 • Bestellijst orders bij invoeren van de bestellijst orders kwam het af en toe voor dat nadat erop de enter knop werd gedrukt de laatste regel van de lijst werd geselecteerd in plaats van de laatst gewijzigde regel. Dit had te maken met het feit dat nadat erop enter wordt gedrukt het totaal order bedrag en eventueel de bezorgkosten berekend moeten worden. Hiervoor is het nodig om de lijst met bestelde artikelen te doorlopen.
 • BTW Code Hoog werd per abuis af en toe niet gewist bij het starten van de software. Dit euvel is hersteld.

 

Installatie aanwijzingen

Tijdens de installatie van Compad Bakkerij 2017 T dient u rekening te houden met de algemene installatie aanwijzingen zoals u deze kunt vinden in de thema handleiding installatie.

Belangrijke aanwijzingen

 • Voor de installatie alleen uit op een voor u gunstig tijdstip
  • Niet vlak voor de productieplanning of facturering
  • Bij voorkeur tijdens opening tijden van onze helpdesk
 • Lees eerst de algemen installatie aanwijzing
 • Sluit Compad Bakkerij op alle werkstation
 • Maak ALTIJD EERST een backup

Na het installeren van de update kan het voorkomen dat de database van uw administratie moet worden aangepast voor de opslag van gegevens die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functionaliteit (of toekomstige functionaliteit). In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de database:

 • Kostprijsprofiel

Gezien de zeer geringe omvang van deze tabel verwachten wij een zeer korte conversie tijd.

LET OP: Deze indicatie is afgegeven op basis van een update vanaf de voorlaatste versie naar deze nieuwe versie 2017 T. Wanneer u gaat update vanaf een langere versie dan 2017 S of naar een hogere versie dan 2017 T dan dient u ook rekening te houden met de aanwijzingen die u aantreft bij die release notes.

Geplaatst op • Gecategoriseerd in: Releasenotes

Versie 2017 S – Release datum (1 juli 2017)

In Compad Bakkerij 2017 S hebben wij de volgende wijzigingen aangebracht, welke als volgt worden weergegeven:

 1.  Nieuwe functionaliteit  en aanpassingen geeft een korte omschrijving van de nieuwe functionaliteit of van reeds bestaande functionaliteit die is aangepast voor een nog hogere productiviteit.
 2. Herstellingen is een opsomming van alle herstellingen.
 3. Installatie bevat eventueel aanvullende aanwijzingen voor de installatie.

Nieuwe functionaliteit en aanpassingen

 

Order invoer artikel met attributen

Compad Bakkerij beschikt sinds maart over artikelattributen waarmee bij order invoer extra zaken zoals kaarsjes, tekst op taart etc. kan worden toegevoegd. Steeds meer bakkersbedrijven ontdekken deze nieuwe manier van orderinvoer. Alleen geldt hierbij de beperking dat er slechts één tekst en één foto/bestandsattribuut aan een artikel gekoppeld kan worden. Omdat het gebruik van meerdere teksten en foto attributen tot een onduidelijk scherm en tot ongewenste werking resulteert, hebben wij hiervoor een waarschuwing toegevoegd in Compad Bakkerij 2017 S.

Emballage registratie

In versie 2017 S is de mogelijkheid toegevoegd om vanuit één venster de uitgaande en binnenkomende emballage te registeren. Door eenvoudig de datum van uitgifte of ontvangst op te geven kunt u een emballage uitgifte of ontvangst formulier genereren.

Om gebruik te maken van de emballage registratie dient u bij de klant aan te geven dat het hier om een emballage debiteur gaat.

Ongediertebestrijding

Binnen de module Haccp is de functie ongediertebestrijding afgrond. Al enige tijd was deze optionele module in de maak, maar in Compad Bakkerij 2017 S is deze beschikbaardgestel. Met de functie ongediertebestrijding is het mogelijk om observatiepunten vast te leggen en per observatiepunt aan te geven, welke maatregelen er zijn getroffen. Tevens is het mogelijk om de periode bevindingen tijdens de observatie vast te leggen. De functie Ongedierte bestrijding behoren net als Haccp logboeken en machine inventaris tot de optionele module Haccp.

Logboek Inventaris

Een ander onderdeel van de module Haccp is de nieuwe functie logboek inventaris. Naast de algemene informatie zoals aanschafdatum, prijs, foto en handleiding. Kunt u ook aangeven wanneer de machine geïnspecteerd moet worden of wanneer er regulier onderhoud moet plaatsvinden. Ook is het mogelijk om periodieke temperatuurmetingen te verrichten en vast te leggen.

 

Backup maken/terugzetten

Het maken en het terugzetten van backup is gewijzigd. De backup functionaliteit is binnen Compad Bakkerij is in principe uitsluitend bedoeld voor het maken van een reservekopie van de gegevens t.b.v. Compad Bakkerij. Om eindgebruikers te stimuleren om dagelijks een backup te maken moet de backup functie en snel werken. Daarnaast moest de backup betrouwbaar zijn en risico op verspreiding van virussen voorkomen. Daarom hebben wij in Compad Bakkerij 2017 S de backup routine zo aangepast dat uitsluitend de gegevens bestanden (TPS bestanden) en het configuratiebestand wordt meegenomen in de backup die zich in de data folder bevinden. Daarnaast wordt de layouts en de afbeeldingen die zich in de layout folder bevinden meegenomen. Op deze manier worden ook uw eigen layouts in de backup meegenomen. Wij raden u aan om eventuele afbeeldingen en logo’s welke u gebruikt voor uw eigen layouts (facturen, schapkaartjes, etc.) altijd in de layout folder te plaatsen. Nieuw in Compad Bakkerij 2017 S is dat ook de afbeeldingen in de foto folder worden meegenomen, mits deze foto folder zich in de data folder aanwezig is. Voorwaarden is dat alle afbeeldingen zich in de foto folder bevinden. Onderliggende folders en overige bestanden worden niet meegenomen in de backup. De backup functionaliteit binnen Compad Bakkerij is uitsluitend bestemd voor het maken van een reserve kopie van Compad Bakkerij en geen algemene backup tool.

Overige logboeken

Ook is het mogelijk om andere logboeken zoals een schoonmaak logboek vast te leggen.  Hiervoor is het mogelijk om eerst een sjabloon vast te leggen, vervolgens kunt u de het sjabloon gebruiken in uw eigen logboeken.

 

 

Verbeteringen

Ondanks dat wij onze software met de beste zorg en grootste passie ontwikkelen, kunnen wij mogelijke oneigenlijkheden in de software nooit geheel uitsluiten. Wanneer in de software een fout wordt ontdekt. Dan zullen wij alles in het werkstellen om deze zo snel mogelijk te herstellen. In versie 2017 S hebben wij de volgende fouten hersteld:

 • Backup maken. beperkt zich uitsluitend tot gegevensbestanden, de layouts en de foto bestanden.
 • Backup maken is verbeterd ten aanzien van het ingeven van de backuplocatie. Het kwam vaak voor dat het pad niet was afgesloten met een slash (\). In Comapd Bakkerij 2017 S wordt hierop gecontroleerd.
 • Aanmelden Bij het aanmelden van een gebruiker wordt bij een juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord direct de Ok knop geselecteerd.

Documentatie

 

Installatie aanwijzingen

Tijdens de installatie van Compad Bakkerij 2017 S dient u rekening te houden met de algemene installatie aanwijzingen zoals u deze kunt vinden in de thema handleiding installatie.

Belangrijke aanwijzingen

 • Voor de installatie alleen uit op een voor u gunstig tijdstip
  • Niet vlak voor de productieplanning of facturering
  • Bij voorkeur tijdens opening tijden van onze helpdesk
 • Lees eerst de algemen installatie aanwijzing
 • Sluit Compad Bakkerij op alle werkstation
 • Maak ALTIJD EERST een backup

Na het installeren van de update kan het voorkomen dat de database van uw administratie moet worden aangepast voor de opslag van gegevens die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functionaliteit (of toekomstige functionaliteit). In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de database:

 • Factuurregels

Gezien de mogelijke omvang van deze tabel verwachten dient u rekening te houden dat het converteren van de gegevens naar de nieuwste versie afhankelijk van de opgebouwde historie langer kan duren.

LET OP: Deze indicatie is afgegeven op basis van een update vanaf de voorlaatste versie naar deze nieuwe versie 2017 S. Wanneer u gaat update vanaf een langere versie dan 2017 R of naar een hogere versie dan 2017 S dan dient u ook rekening te houden met de aanwijzingen die u aantreft bij die release notes.

Geplaatst op juli 1, 2017 • Gecategoriseerd in: Releasenotes